Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální služby

17. 3. 2009
Poslání:
 
Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. je nestátní nezisková organizace, poskytující pečovatelské služby terénní, denní pobyty v centru denních služeb a poradenské služby dle individuálních potřeb občanů Města Chlumce nad Cidlinou a okolních obcí, jejichž schopnosti, zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy. Středisko sociálních služeb je tu proto, aby pomohlo těmto lidem zvládnout běžné každodenní úkony, které nezvládají z důvodu stáří, zdravotního stavu a momentální tíživé sociální situace. Aby lidem pomohlo setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, pomohlo jim žít smysluplný život, zprostředkovat všem bez rozdílu jinak nedostupné služby a společenské kontakty.
Rozsah služeb – Město Chlumec nad Cidlinou, spádové obce chlumecka i obce blízkého okolí, které spádově nepřísluší Chlumci nad Cidlinou, ale je s nimi uzavřena smlouva o spolufinancování.
                                                                                                                          
Cíle:
Naše cíle vychází z individuálních potřeb uživatelů.
S pomocí vést domácnost, zabezpečit si základní životní potřeby, zajistit nebo nahradit místní veřejné služby, pomoci udržovat společenské kontakty s rodinou, sousedy, známými. Pomoci uživatelům našich služeb co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí, být spokojený a vést důstojný život. Poskytovat aktivizační služby a programy, napomoci včlenění do společnosti. 
 
 
Cílová skupina
Senioři (starobní důchodci) nad 55 let, dospělí lidé v plném nebo  částečném ID, zdravotně postižení, dlouhodobě nemocní, rodiny s dětmi, které se dočasně ocitnou v obtížné situaci, kteří si nejsou schopni bez pomoci zajistit základní životní potřeby, jako je jídlo, úklid bytu, doprovody k lékařům v místě bydliště, osobní hygiena, kulturní a společenské vyžití, využívání veřejných služeb 
 
 
Principy :
Při práci s uživateli našich služeb vycházíme z těchto principů:
-         princip nezávislosti uživatele
-         princip udržení uživatele ve společenském kontaktu
-         princip respektování potřeb uživatele

-         princip respektování práv uživatelů a jejich obhajoba na veřejnosti

Více informací o Středisku sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. nalezneta na http://www.chlumecnc.cz/html/mesto/dps/index.htm?p1=1009